FORMACIÓ ACADÈMICA

2010-2011: Llicenciada en Enginyera de l’Edificació. La Salle.
2004-2009: Diplomada en Arquitectura Tècnica a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. UPC.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Actualitat Lliberal.
06/2008 – 01/2010: Arq-tec Associats S.C.P i Doico Construction Management S.L.P.
05/2007 – 06/2008: Vimabert Promocions S.L. i Arq-tec Associats S.C.P.
Verano 2005 y 2006: Promociones y Construcciones Codisa S.L.


FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

2013: Curs. Coordinació de seguretat i salut. 200h
2012: Curs. Control de qualitat segons el CTE i l’EHE-08. CAATEB
2010: Curs. Revisions ITE. CAATEB
2010: Curs. Lesions menors i humitats. CAATEB
2010: Curs. Lesions del formigó armat per esforços i atacs químics. CAATEB
2010: Curs. Pressupostos i seguiment econòmic d’obres amb Presto. CAATEB
2010: Curs. Diagnosi i terapèutica d’edificis existents. Revisions ITE. CAATEB
2009: Curs. Pressupostos i seguiment econòmic d’obres amb TCQ2000. CAATEB
2009: Curs. Control d’execució d’instal·lacions I. CAATEB
2009: Curs. Control de qualitat segons el CTE i l’EHE-08. CAATEB
2008: Curs. Guia pràctica del coordinador de Seguretat. CAATEB
2008: Jornada tècnica. Instrucció del formigó estructural (EHE-08). CAATEB
2008: Jornada tècnica. Banc de dades pel control de qualitat de l’obra. CAATEB