Aliança de Vic

Reforma de dues plantes per a nova construcció d’oficines

Informació de projecte

Càrrec Treball de pràctiques universitàries, Plànols de replanteig, Amidaments, Control d’execució

Descripció del projecte

Reforma de dues plantes per a nova construcció d’oficines

Ronda Francesc Camprodon, 4. Vic