C/ Fra Benet. La Garriga

Edifici plurifamiliar de 11 habitatges i aparcament

Informació de projecte

Càrrec Gestió d’obra, Ajudant direcció d’obra

Descripció del projecte

Edifici plurifamiliar de 11 habitatges i aparcament

C/ Fra Benet 3. La Garriga