C/ Príncep Jordi. Barcelona

Edifici plurifamiliar de 9 habitatges, locals i aparcament

Informació de projecte

Càrrec Treball de pràctiques universitàries, Plànols de replanteig, Amidaments, Control d’execució

Descripció del projecte

Edifici plurifamiliar de 9 habitatges, locals i aparcament

C/ Príncep Jordi 12-14. Barcelona