C/Dues Soles. Vic

Reforma d'habitatge unifamiliar i substitució de coberta existent

Informació de projecte

Client Particular
Càrrec Direcció d'obra, Coordinació de Seguretat i Salut i Programa de Control de Qualitat
Any i estat , ,

Descripció del projecte

Reforma d’habitatge unifamiliar i substitució de coberta existent.

C/ Dues Soles 4. Vic