C/Torres i Bages. Figueres

Subvenció d'eficiència energètica de la Generalitat

Informació de projecte

Client Particular
Càrrec Redacció estudi,Tràmits administratius, Direcció d'obra
Any i estat

Descripció del projecte

Subvenció Generalitat
Ajut per a la rehabilitació d’habitatges
Millora d’aïllament tèrmic i acústic

C/Torres i Bages 25. Figueres